Logga Jobbverket

Vad är ett Socialt Företag

Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att

  •   integrera människor i samhälle och arbetsliv
  •   återinvesterar sina vinster
  •    skapar delaktighet för medarbetarna
  •   är fristående från offentlig verksamhet

De binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

För att vara ett socialt företag krävs alltid att man skapar arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden, ett starkt deltagarinflytande och ett empowermentperspektiv i arbetet. Sociala företag har alltså en dubbel affärsidé; att utveckla människan, samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. De sociala företagen bygger oftast på en värdegrund som utgår från den organisation som driver företaget.

Solros i Stundens trädgård
Solros i Stundens trädgård