Jobbverket
är ett socialt företag i Tyresö. Vi erbjuder arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, coaching, sysselsättning och daglig verksamhet. Vi tar uppdrag på kort och lång tid. Vår specialité är att följa och stödja en person genom hela rehabiliteringsprocessen. Vår målgrupp är bla personer med SOL eller LSS-beslut. Vi hjälper personer som har svårigheter att utan stöd bli anställningsbara.

Vi är en ekonomisk förening som driver ett socialt företag
med samma namn.
Vi är åtta delägare. Jobbverket har i nuläget18 anställda.
 

Företagets ändamål har formulerats av medlemmarna som har sitt yttersta forum i stämman.
Stämman har valt styrelsen som står för visioner, värdegrund och policy.

Styrelsen har till uppgift att i sitt uppdrag förverkliga de intentioner som medlemmarna har uttryckt i stadgarna och värdegrunden.
Styrelsen består av fem medlemmar. Ny styrelse väljs varje år. Styrelsen har det övergripande ansvaret.

Styrelsen
Vald på stämman 2018-06-14.

Ordförande                  Timo Kallio

Sekreterare                 Linn Nettlich

Kassör                          Åke Lindberg

Ledamot                       Carina Jarnhed

Ledamot                       Michael Bomark

Brukarrepresentant     Vakant

Suppleant                      Lotfi Mahjoub och Carola Cielens

 

Vi har en humanistisk grundsyn och arbetar målmedvetet för att utveckla och förbättra medinflytande och delaktighet i företaget. I föreningens styrelse ingår en deltagarrepresentant, vi har ett deltagarråd och varje verksamhet har sin egen APT, arbetsplatsträff.

Vi är medlemmar i Skoopi och Coompanion.

Arbetssätt:

Personalgruppen har en lång erfarenhet att arbeta tillsammans med arbetsrehabilitering. Vi har ett stort intresse av utvecklingsarbete och följer noga debatt och aktuell forskning inom området.

Genom åren har vi tillägnat oss olika pedagogiska och metodiska sätt att arbeta, genom utbildningar och kurser. Vi brukar säga att vi har en verktygslåda som vi anpassar efter de individer vi möter.

I vår vertygslåda finns:
SE Supported Employment
ESL Ett självständigt liv
MI Motiverande Intervju
Lösningsinriktat arbetsätt
Boendestöd
Ledarskap, högskolekurs
LSS, högskolekurs
KBT 1 veckas introduktinsutbildning
Våra metodikkunskaper hålls vid liv genom regelbundna metodmöten.