Kontakt, Timo Kallio tel 073-5181054
  Daglig verksamhet,
Bengt Görtz tel 076-314 58 56   
  SOL-beslut, Carina Jarnhed  tel 073-5181050                  

Nu söker vi ny medarbetare till oss på Jobbverket!

VI VILL DELA MED OSS AV ETT GLÄDJANDE BESKED!

Varje år genomförs en nationell brukarundersökning inom SoL.
Tyresö kommun utförde den 2018 och vi fick ett mycket gott betyg!
Undersökningen syftar till att få reda på hur brukarna/deltagarna upplever sin sysselsättningsverksamhet.
Den innehåller frågor om hur nöjda de är med verksamheten vad gäller bl a trivsel, delaktighet och inflytande och bemötande.

"Majoriteten av de svarande är väldigt nöjda med Jobbverket som verksamhet. Samtliga positiva svar ligger över snittet för deltagande kommuner i landet.
96% tycker att personalen visar omtanke om dem. Snittet i Sverige ligger på 86%.
93% tycker att de får den hjälp de behöver.
85% känner sig trygga med personalen."

Vill du köpa våra produkter?

loading...

Vi tillverkar på beställning i våra olika verksamheter. En del produkter finns färdiga till försäljning, på Plogstigen 3, Strandallén 5 och på Alby café. Välkommen.

Nyhet! Nu har vi visningsrum för möbler vi tillverkar

Behöver ditt företag hjälp?

Har ni legojobb som behöver utföras men ni hinner inte själva.
Ring 073-5181057 till Åke Lindberg.

Jobbverket  samarbetar med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet
östra Södertörn.

Företag vi samarbetar med

 • Tyresö kommun
 • Haninge kommun
 • Stockholms kommun
 • PATRIK STHLM PRODUCTION
 • LTG
 • White rice
 • Solberga konfektyr
 • Anders Swärd
 • Kaktus
 • Lidl
 • Tulpankungen
 • Lantz Järn & metall
 • Prodoc
 • Intertek
 • Copy office
 • Packhuset
 • Historiska museet
 • Stockholms stadsmuseum
 • Svensk Hemslöjd
 • Pingstkyrkans Second Hand
 • Sternhammar
 • MTM "Myndigheten för tillgängliga medier"

Fidde, utbildad  social tjänstehund här på Jobbverket.
För personer med SOL eller LSS-beslut.
Både för enskilda deltagare och med grupp. Klicka här för mer info.

      Vi bakar siffror till        PATRIK STHLM
PRODUCTION

Nu är inspelningen av Livet i Mattelandet, säsong 2 i full gång. Snart kommer vi få återse Bullino, Primus och de andra favoriterna från Livet i Mattelandet.

Smakfulla siffror från Jobbverkets bageri