Studiebesök

Kontakten med Jobbverket inleds alltid med ett studiebesök.

Kontakta i första hand Karin Ekström för att bestämma tid.
073-518 10 53

Från 11 april tar Pia Astermyr över studiebesök.
073-502 44 50


 

Målsättning, planering och ett individuellt schema.
 

När en person tackat ja, utses en verksamhetsansvarig som erbjuder ett stöd under tiden på Jobbverket.

Deltagaren, ev handläggare och verksamhetsansvarig gör tillsammans upp en planering som resulterar i ett schema. Uppföljning sker kontinuerligt. Det är alltid möjligt att göra förändringar.